Welkom!

Visie: Wij vinden dat iedereen een natuurlijke behoefte heeft aan stilte, positieve gedachten en vergeving om goed te kunnen blijven functioneren binnen zijn of haar gezin en de samenleving.

Missie: We willen in of nabij Bloemendaal een groot centrum starten waar onderdak kan worden verleend aan een stilteruimte, gebedsruimte en counselingruimte.