Doel

 
 

In de geest van liefde en dana (vrijgevigheid) het (gratis) aanbieden van diverse spirituele diensten, en daarbij tevens het oprichten (uitbreiden en onderhouden) van een speciaal daarvoor bestemd centrum, ter wille van de bewustwording, heelheid en gezondheid van de mens,’ – Akte, 17 aug. ’23.

Deze spirituele diensten worden aangeboden door (de oprichters en) vrijwilligers die daarvoor speciaal opgeleid zijn.

Boek
MHC-program
Doelgroep
Projecten
Facebook
Agenda

Het streven is om het centrum te vestigen in een bestaand of nieuw gebouw in een natuurlijke omgeving, in de gemeente Bloemendaal.