Liefde & Dana

Voor ons belangrijke voorbeelden van deze liefde en dana (vrijgevigheid) zijn:
Gautama Boeddha: ‘In deze wereld wordt haat nooit door haat overwonnen; haat wordt overwonnen door vriendschap. Dit is een tijdloze wijsheid.’
Jezus Christus: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.’
Jiddu Krishnamurti: ‘Liefde kan alleen ontstaan bij totale zelfovergave. En alleen liefde kan orde tot stand brengen, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven.’ (- Bron van aangehaalde teksten: internet.)
Zij verrichtten hun geestelijk werk gratis en werden vrijwillig materieel en financieel gesteund door derden.

Je hebt het Kleine Vergeven:
Dan vergeef je iemand en ook zijn of haar daden. Maar daarbij vergeet je niet.
Wel vergeven maar niet vergeten.
Het Grote Vergeven:
Dan vergeef je iemand en zijn daden. En daarbij vergeet je alles.
Vergeven en vergeten.

PS De stichting is echter niet boeddhistisch, christelijk en/of een aanhanger van Jiddu Krishnamurti. Wel is er sprake van de nodige herkenning betreffende het leven en de leringen van deze grote leraren.

‘Het buitengewone ligt in het gewone’