Jaarrekening

De jaarrekening -verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de Stichting is na ieder kalenderjaar opvraagbaar.