Doel

In de geest van liefde en dana (vrijgevigheid) het (gratis) aanbieden van diverse spirituele diensten, en daarbij tevens het oprichten (uitbreiden en onderhouden) van een speciaal daarvoor bestemd centrum, ter wille van de bewustwording, heelheid en gezondheid van de mens,’ – Akte, 17 aug. ’23.

Deze spirituele diensten worden aangeboden door (de oprichters en) vrijwilligers die daarvoor speciaal opgeleid zijn. 

Projecten
Doelgroep
Video
Boek

Het streven is om het centrum te vestigen in een bestaand of nieuw gebouw in een natuurlijke omgeving, in de gemeente Bloemendaal.

‘Het buitengewone ligt in het gewone’